het eigen vermogen

Welkom bij heteigenvermogen

Psychologisch testbureau heteigenvermogen is erop gericht talenten van mensen tot hun recht te laten komen. Wij ondersteunen de processen die bepalend zijn voor de inzet of de ontwikkeling van talenten, zoals:
  • Selectie en aanname van personeel
  • Bepalen van (door-)groeimogelijkheden
  • Oriëntatie of heroriëntatie op de arbeidsmarkt
  • Inzet van trainingsmiddelen
  • Beroeps- en studiekeuze
  • Employability bepaling
Onze aanpak is afhankelijk van de actuele situatie en uw concrete vraag en behoefte. Het resultaat is altijd een helder, kwalitatief hoogwaardig en direct toepasbaar advies.